Theo Chúa đập bỏ bàn thờ tổ tiên

Clip ghi lại hình ảnh một người nữ đang chỉ đạo một gia đình đập phá bàn thờ tổ tiên khi theo Chúa Giê-su và liên tục nói “Nhân danh chúa Giê-su ta phá đổ các ngươi”. Mọi tôn giáo đều hướng con người đến những giá trị chân thiện mỹ, nhưng lợi dụng tôn giáo để chà đạp lên tín ngưỡng bao đời của dân Việt Nam! Thì không chấp nhận được!
Tà giáo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" bắt nguồn từ đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *