Xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư Phú Yên

Trong hai ngày 25 và 26-11, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã họp xem xét kỷ luật đối Luật sư Võ An Đôn, Trưởng Văn phòng Luật sư Võ An Đôn (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên). Một đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, cho biết kết quả cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu, đa số phiếu thống nhất hình thức kỷ luật là xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Lý do…

Đọc tiếp