Trung Quốc thu thập ADN của toàn bộ người Tân Cương

Chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng một kho dữ liệu gồm thông tin sinh trắc học như ảnh quét tròng đen, dấu vân tay, nhóm máu của tất cả những người từ 12 đến 65 tuổi ở khu tự trị Tân Cương. Tân Cương, một trong hai khu vực nơi người Hán không chiếm đa số, có tiếng là vùng đất bất ổn và chịu sự kiểm soát, giám sát chặt chẽ từ lâu. Phần lớn dân số tại đây theo đạo Hồi, trong đó tộc người Duy…

Đọc tiếp