Liên Hợp Quốc chọn Việt Nam là nơi huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình

Năm 2014, Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc và điều động nữ sĩ quan đầu tiên đi làm nhiệm vụ. Từ cuối năm 2018, Việt Nam được Liên Hợp Quốc chọn làm địa điểm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Đại sứ Đặng Đình Quý – Trưởng phái đoàn đại diện Việt nam tại Liên Hợp Quốc – cho biết thông tin trên và nhấn mạnh việc Việt Nam đang chủ động,…

Đọc tiếp