12 đặc quyền người dân Liên Xô được hưởng trước thế giới

1. Người lao động Liên bang Xô Viết là những người đầu tiên trên thế giới được làm việc 8 tiếng một ngày. 2. Người dân Liên Xô được đưa tới nơi làm việc bằng phương tiện công cộng mà không mất tiền. 3. Trẻ em học mẫu giáo và mầm non tại Liên Xô không cần phải đóng học phí. 4. Người lao động Liên Xô được phép nghỉ một tháng mỗi năm và trong thời gian nghỉ phép đó, họ vẫn được hưởng lương bình thường. 5. Mỗi…

Đọc tiếp