Đang xem xét để xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu Hội thánh của đức chúa trời tại Quảng Bình

Đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Công an các huyện, thị xã và thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và cũng cố thêm tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hình sự với các đối tượng cầm đầu, cực đoan có hoạt động trái pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội thánh đức chúa trời trên địa bàn tỉnh. Tất cả các điểm, nhóm Hội thánh của đức chúa…

Đọc tiếp

Hội thánh của Đức Chúa Trời chính thức lên tiếng

“Hội thánh của Đức Chúa Trời phản đối các hoạt động tôn giáo cực đoan; người trong hội thánh không hành động như vậy” – truyền đạo sư Nguyễn Văn Hòa khẳng định. Ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1984) là một truyền đạo sư và là người thành lập trụ sở Hội thánh của Đức Chúa Trời (HTCĐCT) (chứ không phải là Hội thánh Đức Chúa Trời) tại địa chỉ 352/5C Lê Văn Quới, quận Bình Tân, TP.HCM. Ông Hòa cho biết HTCĐCT đã được cấp phép hoạt động vào ngày 28-7-2017. Hội thánh này đi theo một phong…

Đọc tiếp

Nhức nhối tà đạo Đức Chúa trời

Luận điệu phi lý, phản khoa học của tà đạo ”Hội Thánh Đức Chúa Trời”: “Hội Thánh Đức Chúa Trời” thực chất là tổ chức tự xưng, chưa được công nhận là tổ chức tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Nhiều gia đình có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết, hàng tháng, tín đồ phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền…

Đọc tiếp