Quân đội Venezuela:”Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy một Việt Nam ở Mỹ Latinh”

Bất chấp thực tế Hoa Kỳ đã tuyên bố “tổng thống mới” cho Venezuela, quân đội đứng về phía nhà lãnh đạo được bầu chính thức vào ngày 10/1 của đất nước, ông Nicolas Maduro. Trong đoạn video được ghi lại, quân đội Venezuela đã gửi thông điệp cho người Mỹ với nội dung sau: “Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy một Việt Nam ở Mỹ Latinh”.

«Escucha yanqui lo que te voy a decir, Tú a mi país no lo vas a intervenir, Vente pa’ ca que lo que te viene es palo, Seremos tu Vietnam Latinoamericano».

Ông Donald Trump rất nhiệt thành thừa nhận “tổng thống” mới tự bổ nhiệm của Venezuela là Haun Guaydo. Trên thực tế, phe đối lập hoan nghênh cả hành động của Guaydo lẫn sự chấp thuận của Trump.

Tuy nhiên, tại thời điểm quan trọng này, quân đội Venezuela vẫn đứng về phía tổng thống được bầu chọn hợp pháp, Nicolas Maduro. Các quân nhân đã ghi lại một đoạn video, trong đó họ gửi một thông điệp cho những người “Yankees” và đe dọa sẽ trở thành “một Việt Nam ở Mỹ Latinh”.

Leave a Comment

Xem thêm