Đề xuất kỷ luật vụ “dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ký quyết định thành lập 3 Hội đồng kỷ luật số 19, 20 và 21 về việc xem xét kỷ luật cán bộ liên quan đến Dự thảo quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học từng gây “bão” dư luận trong năm 2018.

Hội đồng kỷ luật của Bộ đã họp và quyết định đề xuất xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan, trong đó có 1 cán bộ bị xử lý cảnh cáo, 1 cán bộ bị xử lý khiển trách và 1 cán bộ bị phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc trước tập thể.

Trước đó, vào tháng 10-2018, dư luận đã tranh cãi gay gắt về quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học. Nội dung này nằm trong khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên, ban hành kèm theo Dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp do Bộ GD&ĐT đưa lên cổng thông tin của Bộ để lấy ý kiến các cơ sở giáo dục, sinh viên và phụ huynh trên cả nước.

Rất nhiều ý kiến cho rằng quy định này vừa trái luật, vừa xúc phạm sinh viên. Ngay sau khi nhận những góp ý và phản ứng của dư luận, Bộ GD&ĐT đã xin rút lại Dự thảo thông tư này.

H.T. (CAND online)

Leave a Comment

Xem thêm