Category Archives: Đạo thiên chúa

Liệu Công giáo và Thiên Chúa Giáo có khác nhau về lời nói hay không?

Công giáo và Thiên Chúa Giáo

Công giáo và Thiên Chúa Giáo có giống nhau không? Nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Bài viết này sẽ cung cấp 1 giải thích rõ ràng cho những người ngoại đạo, đồng thời điểm danh các ngày lễ quan trọng trong đạo Công giáo hiện đại. 1. Chủ nghĩa Công giáo là […]

Đạo Đức Chúa Trời hay Đạo Công Giáo?

Đạo Thiên Chúa Giáo là gì?

Hỏi: Xin cha giải thích Đạo Thiên Chúa là gì và nó khác với Đạo Công Giáo như thế nào? Cách trả lời: Trong thực tế, nhiều người đã sai lầm khi dùng cụm từ “Đạo Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa Giáo” để chỉ Đạo Công Giáo (Catholicism), tức là Đạo thánh mà chính Chúa […]