Ban Hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh – Nối tiếp những chuyến đi đau lòng

Sau 02 chuyến đi sang châu Âu (trung tuần tháng 5/2017) và Đài Loan (đầu tháng 8/2017) cùng Nguyễn Thái Hợp vận động các tổ chức, cá nhân quốc tế lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân của sự cố môi trường biển miền Trung do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra, trong đó có một số lượng lớn là giáo dân Giáo phận Vinh. Những ngày này, 02 linh mục trong Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh (gồm: linh mục Phan Sỹ Phương, quản xứ Cửa Lò, Nghệ An và linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, quản xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình) lại tiếp tục sang Úc gặp gỡ Tiểu ban nhân quyền và một số dân biểu của Quốc hội Liên Bang Úc để kêu gọi Nhà nước và các tổ chức, cá nhân ở Úc lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân của sự cố môi trường biển, ủng hộ cuộc đấu tranh pháp lý của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đối với Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

 

Những ai quan tâm, theo dõi kỹ 02 chuyến đi trước đây và chuyến đi hiện tại của Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh có thể dễ dàng nhận thấy là các chuyến đi này đều có sự tham gia của các thành viên “Việt Tân”. Nhưng khác với 02 chuyến đi đầu tiên, về mặt công khai đều do Tòa Giám mục Giáo phận chủ động tổ chức cũng như thực hiện công tác thông tin, truyền thông (bằng cách ra công bố các bài viết, thông báo đưa tin về thời gian, thành phần, nội dung, mục đích, kết quả… chuyến đi trên trang thông tin điện tử của Giáo phận) thì chuyến đi hiện tại lại hoàn toàn do “Việt Tân” chủ động trong việc tổ chức cũng như thực hiện công tác thông tin, truyền thông (bằng cách cập nhật một cách thường xuyên, liên tục về chuyến đi trên trang Facebook của mình).

Phải chăng vì vậy mà việc vận động đấu tranh cho các nạn nhân sự cố môi trường biển miền Trung từ mục đích chính yếu, thậm chí là duy nhất đã trở thành một nội dung nhỏ, ngang hàng với việc kêu gọi đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”; các linh mục trong Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh cũng chỉ là một thành phần tham gia chuyến đi như các thành viên khác của “Hội Anh em dân chủ” hay “Việt Tân”? Hay bởi Nguyễn Thái Hợp và Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh cảm thấy đã đến lúc cần công khai mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa mình với “Hội Anh em dân chủ”“Việt Tân” như thời gian qua nhiều người đã đồn đại?

Không rõ Nguyễn Thái Hợp và các linh mục trên có biết rằng:

Nhà nước Úc chẳng ưa gì việc nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình, thậm chí còn chuẩn bị ban hành một dự luật mới nhằm hình sự hóa việc bên ngoài can thiệp vào nội bộ nước này, đồng thời siết chặt kiểm soát các nguồn tài trợ chính trị (Úc báo động nước ngoài can thiệp nội bộ) nên không có quyền gì để có thể can thiệp với chính quyền Cộng sản ở Việt Nam!

Và thực tế sau các chuyến đi sang châu Âu và Đài Loan của Nguyễn Thái Hợp và Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển, chẳng có quốc gia, chính thể nào lớn tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thế này thế nọ trong việc giải quyết sự cố môi trường biển hay đảm bảo “dân chủ”, “nhân quyền” cả.

Nếu biết mà vẫn đi thì có lẽ chuyến đi Úc lần này của Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh thực tế chỉ là nhằm nối tiếp những chuyến đi đau lòng của Nguyễn Thái Hợp mà thôi?!

Nhân Trần

Leave a Comment

Xem thêm