LHQ ủng hộ Việt Nam thành lập trung tâm gìn giữ hòa bình cỡ khu vực

LHQ ủng hộ Việt Nam thành lập trung tâm gìn giữ hòa bình mang tầm cỡ khu vực, trong đó tập trung đào tạo, nâng cao năng lực nói chung và cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình là nữ nói riêng. Sau hơn 8 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận cũng như có những bước phát triển vững chắc. Quá trình này có sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều…

Đọc tiếp