Vạch trần bản chất lừa đảo của “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”

Dù chưa được kiểm chứng nhưng “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” mê hoặc những người có vấn đề sức khỏe về khả năng thần kỳ trong việc chữa bệnh với lời lẽ hoang đường, phản khoa học, manh nha hoạt động của một tà giáo. “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”, còn gọi là “Năng lượng gốc”, “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam toàn cầu” do Lê Văn Phúc (SN 1956, ở Nhơn Trạch, Đồng Nai), Việt kiều Mỹ, sinh sống tại Turberry Dr, Dublin, Califonia…

Đọc tiếp