Sự nguy hại của “bới lông tìm vết”!

Ông bà ta có câu thành ngữ “bới lông tìm vết” hàm nghĩa chỉ những người có tính soi mói, cố tìm điểm yếu của người khác để phê phán, công kích bằng thái độ và dụng ý xấu. Nếu nghiêm túc tìm hiểu, thẳng thắn chỉ ra công khai những khuyết điểm nhằm góp ý giúp người khác sửa chữa, tiến bộ thì cần được hoan nghênh, nhưng “bới lông tìm vết” thì lại khác. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số cá nhân chuyên tìm…

Đọc tiếp