Tổng thống Venezuela gửi lời “cảnh báo” Colombia, Ecuador, Peru, Panama và Chile

Khi các quốc gia cần Venezuela giúp đỡ giải phóng, Venezuela đã lập tức có mặt..! Điều này dành cho tất cả các quốc gia mà ngày hôm nay đang cố gắng làm bẽ mặt Venezuela chỉ để xoá bỏ chính ký ức của họ: Khi tên điên Hitler xâm lược châu Âu trong sự hỗn loạn của Thế chiến II, cơn đói đã bao trùm thế giới, sự đau khổ, cái chết và sự tàn phá trở thành phổ biến. Khi đó đã có một quốc gia ở Nam…

Read More