Du khách phải trả 9 USD “thuế tạm biệt” khi rời Nhật Bản

Kể từ năm 2019, du khách nước ngoài và cả người dân Nhật Bản đều phải trả 1000 yên (9.19 USD) tiền thuế tạm biệt (sayonara tax) trước khi ra khỏi quốc gia này. Trước đó ngày 11/4/2018, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật thuế tạm biệt và nó sẽ có hiệu lực từ ngày 7/1. Loại thuế này đã được áp dụng ở Australia và Hàn Quốc. Những người có quốc tịch Nhật Bản và khách du lịch nước ngoài phải trả một khoản tiền thuế tam…

Read More